Skip to main content
Tag

covid

Útikalauz a mentőcsomagok trendjeiben

labirintus, keresztrejtvény

Milyen eszközökhöz nyúlnak az országok a COVID-elleni küzdelemben? Kinek segítenek gazdaságilag túlélni? A COVID-válság sajátosságai után ma az egyes országok által bevetett eszközöket vettem górcső alá. Jó olvasást! Krisán László

A koronavírus látszólag a semmiből jött. A 2020-as év azt a tanulságot hozta el számunkra, hogy egyik hétről a másikra megváltozhat az életünk és a jövőbeli kilátásaink. Mégis azt mondhatjuk, hogy egyes országokat az átlagnál erősebben „kapott telibe” a járvány (pl. Olaszország, Spanyolország). Nekik aligha volt lehetőségük előre stratégiát alkotni a helyzet kezelésére, tették, amit és ahogy tudtak. Máshol kicsit több felkészülési idő juthatott a mérlegelésre, ami azonban egy dologra biztosan nem volt elég: mindenkit kisegítő megoldás kidolgozására.

Svédország egy Európában kisebbségbe került választ adott a pandémiára. Ezt úgy jellemezhetjük, mint az egyéni felelősségvállalás primátusát a közösségi korlátozások felett: nem zártak be éttermeket, boltokat, parkokat, és iskolákat is csak részlegesen. Ama bizonyos „nyájimmunitás” megszerzésére fókuszáló modell az első negyedévben gazdaságilag jól muzsikált, de magas halálozási számokkal párosult, és az előnyt nem is tudták huzamos időn át megőrizni. A nyár végi mutatók szerint pedig már a svéd gazdasági visszaesés is bőven elérte a régió átlagát.

A szigorú központi intézkedések tehát elkerülhetetlennek tűnnek, és ezt a lakosság döntő többsége – legalábbis Magyarországon – be is látja, mint ahogy a politika színpadán sem jellemző, hogy kétségbe vonnák a kemény központi döntések létjogosultságát; azok tartalmát tekintve természetesen nem hiányzik a bírálat…

De hogyan, milyen elvek mentén különböztethetjük meg az újonnan bevezetett mentő-intézkedéseket – amelyekről egyelőre sajnos csak remélhetjük, hogy valóban azok lesznek, hiszen generációnk nem rendelkezik gyakorlati tapasztalattal egy ilyen típusú pandémia hosszú távú hatásait tekintve?

Munkahelymentő intézkedések.

Ez a kategória szinte mindenhol megjelenik valamilyen formában, pl. Kurzarbeit, bérkifizetésekhez történő hozzájárulás, adó-, járulék- és hitelkedvezmények, tőkejuttatások, beruházások segítése a közvetlenül érintett iparágakat megcélozva. A támogatások, elengedések mértéke persze teljesen változó, amit alapvetően az adott ország rendelkezésére álló tartalékok határoznak meg. Vállalkozóként és gazdasági szakemberként ezt tartom a legfontosabbnak, hiszen közhely de igaz, hogy az országot a munkahelyteremtő vállalkozások és a foglalkoztatottak  tartják el.

Munkájukat elvesztők plusz támogatása. 

Ez az előzőnél már ellentmondásosabb terület: Európában Franciaország, Belgium és Lengyelország vetette be nagy lelkesedéssel, de az USA is jelentős lépéseket tett ez ügyben. Más országok, köztük Magyarország nem tartozik az ilyen típusú mentőcsomag támogatói körébe. Természetesen a különböző országok munkaerőpiaca jelentős eltéréseket mutathat, magam azonban úgy vélem, hogy az itthoni viszonyok között helyes döntés segélyezés helyett a forrásokat egyenesen a gazdaságba pumpálni, ezzel ugyanis többek helyzetét és hosszabb távon javíthatjuk azáltal, hogy fékezzük a gazdasági szereplők bedőlését.

Közvetlen kifizetések. 

E téren – úgy vélem – a kormányok, illetve társadalmak elköteleződése, illetve az aktuális politikai hatás nyom a legtöbbet a latba. Láthatunk olyan szélsőséges példát, ahol mindenki részesült valamiféle plusz pénzjuttatásban (pl. USA, Japán), a jellemző azonban inkább az, hogy a vírusválságban az átlagnál erősebben érintettek kapnak segítséget (pl. Franciaország – legszegényebb háztartások, Lengyelország – fogyatékkal élők, művészek, egyéni vállalkozók, Németország – gyermekes családok, Olaszország – kijárási tilalom alatt is dolgozók, Magyarország – művészek, egészségügyi és idősotthonban dolgozók, családosok).

Egyéb, bizonyos feltételek fennállása esetén bárki számára elérhető támogatások. 

Ide sorolom a különböző hitelmoratóriumokat, melyek szektorsemlegesen érintenek nagyszámú állampolgárt és vállalkozást. Ezek a pánikot és a gyors összeomlás megakadályozását szolgáló rendkívül fontos intézkedések, melyeket Olaszország mellett a V4-ek szinte minden államában megfigyelhettünk.

Mindezen intézkedéseket és az általuk kiváltott hatást természetesen az adott csomagok teljességében, és akkor lehet majd értékelni, amikor a most még velünk lévő nagyfokú egészségügyi veszélyeztetettség véget ér. Ez a pont azonban korántsem jelenti majd a válság végét, sőt, a gazdaság helyzete akkor kerül majd igazán előtérbe, hiszen mindaddig a túlélés a tét.

Nagy kérdés, hogy tudjuk-e ott folytatni, ahol abbahagytuk. Meggyőződésem, hogy a talpon maradók között a 2020-as év tapasztalataira tudatosan építők lesznek többségben.

Válság-irtó csodaszerek, merre vagytok? Gondolatok a COVID évének vége felé.

Covid-19, csodaszer, ellenszer

Válság van, ez tény. De mivel is állunk szemben pontosan? Miért más a mostani helyzet a korábban tapasztalt visszaesésekhez képest, és mit tehetünk a túlélésért? Úgy gondolom, nincs, akit ne foglalkoztatnának ezek a kérdések, amikor mindennapi életünket a veszélyhelyzet szabályai határozzák meg.

Biztos gyógyírt nem ígérhetek, de saját nézőpontom megosztását igen! Jó olvasást! Krisán László

A koronavírus okozta leállás az egész világon válsághelyzetbe sodorta az országokat, ami hatalmas mentési kiadásokra késztette a kormányokat. A világszerte látható erőfeszítések ellenére, hogy enyhítsék a megrázkódtatást, minden valószínűség szerint az 1930-as évek óta bekövetkezett legsúlyosabb gazdasági visszaesést kell átélnünk.

A generációnk által eddig ismert válságokhoz képest most rengeteg téren esett el a kereslet és kínálat, méghozzá egyszerre. A karanténban lévők és a súlyosan veszélyeztetett személyek – akik nem tudnak, vagy csak a legszükségesebb fogyasztási cikkeket tudják megvásárolni – a lakosság meghatározó hányadát teszik ki. Így az ebből eredő visszaesést szinte minden szektor kénytelen megtapasztalni. Mindemellett az otthon maradó réteg jelentős termelési visszaesést is okoz.

Következmények

A fejlett országok első reakciója jellemzően az egészség megtartása és az emberi életek mentése volt. A bezárkózás azonban elképesztő mértékben döntött be egyes, eddig szárnyaló szektorokat, például a turizmust és vendéglátást, a kulturális élethez kötődő entitásokat és egyes kereskedelmi szektorokat is. Ez pedig közép és hosszú távon rendkívül súlyos problémákhoz vezet, amit ugyanúgy érezni fogunk, mint a kiváltó okot, az egészségügyi krízist.

Mindemellett azt kell látni, hogy a jelenlegi válság speciális jegyei – ti. a társadalmi távolságtartás, a fertőzés terjedésének gátlására vonatkozó intézkedések – miatt a 2008-as válságnál alkalmazott intézkedések nem működőképesek. Akkor az amerikai Fed elnöke, Fred Bernanke azt a stratégiát választotta, hogy kiáll, és „két kézzel szórja a pénzt” a gazdaságba, vagyis a fogyasztás ösztönzésére pénzt pumpál és keresletet teremt. (Megjegyzem, ezt a nézőpontot képviselte az egyik legnagyobb magyar üzletember és vállalkozó, Demján Sándor is.) Most azonban az egymástól, és ezáltal nagyrészt a kereskedőktől is távol maradó lakosság nem feltétlenül úgy költené el az ily módon hozzákerülő pénzt, ami a gazdaság szempontjából optimális. Ha egyáltalán elkölti, és nem tartalékolásra használja fel, tekintve az egyre inkább megtapasztalt bizonytalanságot.

Mindezeket megfejeli még egy szomorú tény.

A COVID-19 pandémia folyományaként az egész világgazdaság egyszerre kényszerült térdre. A korábbi válságokra jól látható területi és időbeli eltolódás volt jellemző. Azonban a járványhelyzet, valamint az egyre kiterjedtebb globalizáció miatt most Ázsia, Amerika és Európa egyszerre nyilvánítható gazdaságilag katasztrófa sújtotta övezetnek.

A baj tehát nagy, és egy dologban biztosak lehetünk: nincs varázspálca, csodaszer, és senkinek a zsebében nem lapul egy tökéletes megoldást kínáló bölcsek köve. Ki kell mondani ugyanis, hogy erre a helyzetre a világ nem volt (talán nem is lehetett) felkészülve. Nem írtak rá téziseket a közgazdászok, nem dolgoztak ki és nem teszteltek testreszabott módszereket pénzügyi zsenik. Így hát el kell fogadnunk, hogy nem nyúlhatunk egyszerű és általános érvényű válaszokhoz. A legjobb, amit a döntéshozók tehetnek, hogy felkészült és kreatív szakemberekkel veszik körbe magukat. Ők állítják fel számukra a lehetséges válságkezelő intézkedések egyfajta repertoárját, amiből az adott helyzet, az adott társadalmi és gazdasági sajátosságok alapján megpróbálják megalkotni az optimális „csomagot”.

Stimulálni kell a gazdaságot, melynek során egészen biztosan vegyíteni kell a megszokott és újszerű eszközöket. Az államnak most bele kell folyni a piaci trendekbe, ha nem akarja kivéreztetni saját gazdaságát. Úgy vélem, most tényleg ideje van az unortodox gondolatok gyakorlatba ültetésének, hiszen pusztán a hagyományos szemlélettel kevés előrelépés várható. Vállalni kell annak felelősségét, hogy szektorális, területi, vagy másfajta, általános eszközrendszerrel, komolyan összehangolt intézkedésekkel biztosítani tudjuk a szükséges mentőövet a gazdaság számára. Patriótának, kreatívnak, de mindezek mellett hidegvérűnek is kell lenni egyszerre, és ha ezért szembe kell szállni az uniós érdekekkel, el kell menni a falig. Mert nem kevesebb, mint saját gazdaságunk, megélhetésünk és versenyképességünk a tét.

Társadalmi hatások

De hogy ne csupán a gazdaságról ejtsünk szót, ki kell emelni a társadalmi összetartás megteremtését, illetve fenntartását is, ez ugyanis minden megoldási forma és kísérlet alapja.

Pszichés nyomás alatt vagyunk, ami fordulhat egymás jobb megértése és elfogadása felé, de sajnos az acsarkodás és irigység irányába is. Nagyon nem mindegy, hogy az egyének életében és társadalmi szinten melyik fog bekövetkezni. Nem engedhetjük el az egészségügyet, nem adhatunk teret annak, hogy elhatalmasodjon a rettegés, ahogy az a járvány tavaszi hullámában több, súlyosan érintett országban, városban bekövetkezett.

Ezért úgy hiszem, az emberi élet védelme, az egészségügy talpon maradása és a gazdaság felszínen tartása az a hármas cél. Ennek az érdekében most mindent (értsd: általános és eseti megoldások, akár statáriális lépések bevetése) meg kell tenni. Ez elsődlegesen a kormányzat dolga – viszont az intézkedések elfogadása, követése mindenki máson is múlik. Ún. „kisembernek”, cégvezetőnek, orvosnak és ápolónak, művésznek és sportolónak mind-mind együtt kell működni, ha nem akarjuk, hogy maga alá temesse a COVID mindazt, amit eddig sikerült elérnünk. Ugye nem akarjuk?

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás